NYE PRISER PÅ LØFTEÅK OG SPREDEBOM FRA 1 JULI 2020

  • 0

NYE PRISER PÅ LØFTEÅK OG SPREDEBOM FRA 1 JULI 2020

Fra 1 juli 2020 må vi øke våre priser på løfteåk, spredebom og annet utstyr som ligger inn under dette.

Det er flere faktorer som gjør at vi må øke prisen. Våre priser på løfteåk/spredebom har vært den samme siden november 2018. Våre leverandører på råvarer har økt sine priser og med dagens lave kronekurs så blir vi nødt til å øke våre priser.

Vennligst ta kontakt med oss for ytterligere opplysninger og om dere trenger til sendt nye prislister.

post@technomek.no


Leave a Reply

Kontakt oss idag