Produkter

Technomek har egne produkter som blant annet består i Aluminium betongtobber, Aluminium løfteåk og spredebommer.

I tillegg produserer vi en del faste produkter for kunder. Som foreksempel; store avanserte filter hus til enkle braketter og andre maskinerte deler,  deler til avanserte seismikk vinsjer for offshore oljeleting.

Vi liker utfordringer alt fra å lage en avansert prototype til å produsere store kvanta og gjør gjerne dette ut ifra grovskisser og enkle beskrivelser.

Vår styrke er å hjelpe og tilrettelegge for kunden ved at vi kanskje ved å endre små detaljer på produktet gjør det mere effektivt og rimelig for kunden.


Kontakt oss idag