Produkter

Technomek har egne produkter som blant annet består av Frame-Roller bakplate til bobil, aluminium betongtobber, aluminium lastekurver, aluminium løfteåk og spredebommer.

I tillegg produserer vi en del faste produkter for kunder. Som for eksempel; arbeidsplattformer til fly og helikopter, serieproduserte tekniske produkter, serie produksjon av dreide, freste og laser skjærte deler.

Vi liker utfordringer alt fra å lage en avansert prototype til å produsere store kvanta av kunders produkter.

Vår styrke er å hjelpe og tilrettelegge for kunden ved at vi kanskje ved å endre små detaljer på produktet gjør det mer effektivt og rimelig for kunden.

Technomek har lang erfaring med å bygge maskiner til damping av jord for desinfisering av denne slik at vekst og lagring av grønnsaker blir vesentlig forbedret.                                                        Disse maskinene har blitt verdens kjent og høstet stor anerkjennelse blant annet under FN`s globale matvare konferanse i Roma i 2018.                                                                                        Technomek startet i 2019 utviklingen av Soil Sterilizer 1216, som er bygget på en helt ny teknologi, og var på jordet allerede juni 2020.                                                                                                     Videre testing og utvikling av denne teknologien fortsetter i årene fremover med god og viktig støtte fra Forskningsrådet og Danfoss. 


Kontakt oss idag